Kábítás elhárítás

Ennyivel csökkenti az ellenfél Kábítását.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License