Háború

A hadüzenet, avagy a háború kirobbantása:

Egy szövetség hadat üzenhet egy másiknak. A hadüzenet életbe lépésének feltétele, hogy azt a szövetség tagjai megszavazzák.
Elegendő szavazat összegyűltekkor, a hadüzenet elküldésre kerül. A hadüzenetet nem kell elfogadni, 12 óra elteltével automatikusan életbe lép a háború!
Egy szövetség egyszerre legfeljebb 5 háborút indíthat (de bárhány hadüzenetet kaphat). Amennyiben a szövetség rendelkezik Béke Csarnokával, már csak 1 háborút kezdeményezhet.

Háború menete:

Amíg háborúban áll két szövetség, addig nem 8, hanem 1 óránként támadhatják egymást ugyanazon karakterek, és a szerzett lélekenergiát csökkentő hatások legtöbbje nem érvényesül. A szövetségi háborúban ugyanúgy a portyapontokkal gazdálkodnak a végzeturak, mint egyébként.

A háború vége:

A háború véget ér, amennyiben az egyik szövetség tagjai megszavazzák a kapitulációt, valamint a kapituláció automatikusan megtörténik, ha már legalább 50-et csatáztak, és egy csata után a következő feltételek valamelyike teljesül:

- A háború legalább 3 napja zajlik, és az egyik fél legalább kétszerannyit nyert, mint a másik
- A háború legalább 1 hete zajlik, és az egyik félnek legalább 100-zal több győzelme van
- A háború legalább 2 hete zajlik, és az egyik félnek legalább 10-zel több győzelme van
- A háború legalább 3 hete zajlik, ekkor autómatikusan döntetlen az eredmény zsákmány és kényszerű béke nélkül

Kapituláció esetén a két szövetség között átmeneti békeszerződés jön létre, mely felbontása esetén sem támadhatják egymást a szövetséggel tagjai újabb 1 hétig. Ezen kényszerű béke idejét a haboru csarnoka módosíthatja!

A háború elszámolása:

Ha egy szövetség győz, a vesztes lélekkútjának 15-30%-át rabolja el (akár mínuszba is mehet). 15%-ot akkor, ha a győztes ereje 2x vagy még nagyobb, 30-at, ha azonos erősségűek, vagy a győztes gyengébb. Na mármost. Az erősség NEM a lélekkút méretétől függ, hanem a karakterek szintjétől. Tehát attól, hogy 78 vagy 110k az ő lélekkútjuk, PONT ugyanannyit fog tőletek zsákmányolni.
Miklós hozzászólása 2008.11.27

Egyébként háborúban, extrém esetben elveszíthetitek a lélekkút 100%-át is. Ez világ3-on akkor fordulhat elő, ha nagyon nagy a győzelem/vereség arányotok, és 3 napon belül kapituláltok.
Baraty hozzászólása 2009.04.03

Ezenkívül a béke csarnoka minden szintje 10%-kal csökkenti a háborúban elvesztett lélekenergiát!

Háborús eredmények

A háborúk során megjelenik, hogy melyik tag hányszor győzött vagy vesztett. Ez a háborúknál, a piros ikonra kattintva tekinthető meg, illetve a szövetségi lapon, a háborús archívum gombnál a már lezajlott háborúk adatai is megnézhetők visszamenőleg. Az adatok 2009.09.11. óta kerülnek rögzítésre.
Miklós hozzászólása 2009.09.11.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License