116. fejezet

< Előző fejezet Legenda Következő fejezet >

"Nyuszika leszedi a fejemet…"

- Te nyuszikának hívod ezt a hatalmas, büdös dögöt? - kérdezted döbbenten az ismeretlen végzetúrnőtől, majd hitetlenkedő arccal hordád vezetője felé fordulsz. - Ez nyuszikának hívja ezt a szörnyeteget!

- Hidd el, Barrique, a közeljövőben a sárkány neve lesz a legkisebb bajod - felelte hordád parancsnoka. Arckifejezésén jól látszott, hogy szeretne már túlesni a dolgon.

- Nyuszika nem büdös, csak nagyon jellegzetes, markáns illata van! - csattant fel a sárkány előtt álló végzetúrnő. - Az előbb elkaptunk egy gyémántgólemet, attól ilyen izgatott.

Ha eddig a leghalványabb kétséged is lett volna az ismeretlen elmeállapota felől, látva arckifejezését, most már nyilvánvalóvá vált, hogy megint egy őrülttel hozott össze a sors.

Erre azért alapvetően számítottál, hiszen ép eszű végzetúr magától nem ülne fel egy ilyen szárnyas szörnyeteg hátára. A hordák egyesített seregeinek hatalmas táborában azonban a legkülönfélébb csapatok gyűltek össze. A hadműveletek során többször is át kellett helyezni a táborhelyet, ám a szörnylovasok szálláshelyét gondosan mindig a többiektől jó messze alakították ki.

Az elmúlt hónapok küzdelmei során egyre több végzetúr kényszerített akarata alá valamilyen sivatagi állatot vagy az újjászülető füves síkságok egy-egy teremtményét. Jó pár állat kiváló útitársnak, ügyes éjszakai őrnek és jó harcosnak bizonyult. Arra azonban csupán a legeszementebb harcosok vállalkoztak, hogy sárkányt vagy valamilyen más repülő szörnyeteget igázzanak le akaratukkal. Nem csoda, hogy mindenki elmeháborodottnak tartotta őket. A lent, a csatatereken küzdő végzeturak szerint az égi lovasok ugyan nagyon látványosak, de nem sok szerepet játszottak a háború eldöntésében. Jól néznek ki, ahogy a magasban szárnyalnak, majd hirtelen lecsapnak az ellenségre: egy-egy csatagépre, könnyűfegyveres osztagra vagy olyan ellenséges vezetőre, aki meggondolatlanul eltávolodott íjászai vagy kopjásai közeléből. A csatákat azonban minden vakmerőségük ellenére nem ők döntötték el, hanem a véres sárban térdig gázoló, könyörtelenül küzdő végzeturak.

Amikor hordád főnöke aznap reggel magához hívatott, és közölte, hogy egy újabb életveszélyes bevetés vár rád, valószínűleg csak mérsékelten látszódtál lelkesnek.

- Figyelj rám! - förmedt rád Edralian. - Valakinek szét kell néznie a határvidékeken. Egész járőreink tűntek el a xenomorf bolyok közelében. Mindannyian jobban járunk, ha egy időre eltűnsz a vezérkar közeléből. Kezd gondot okozni, hogy egyre-másra végzel Alvariel úrnő legjobb ügynökeivel. Természetesen megvédelek, hiszen hozzánk tartozol, ugyanakkor azonban nekem is kerülnöm kell a felesleges feszültséget.

Elmédben erre morogni kezdett a Fenevad, ám a hosszú küzdelem tapasztalatai már megtanítottak arra, hogy mikor kell udvariasan hallgatnod.

Most is befogtad a szádat, bár szerinted nem tekinthető felesleges feszültségkeltésnek, ha megpróbálsz életben maradni.

Aznap délután erős testőrség kíséretében átkeltetek a folyón és hordád parancsnoka odavezetett a sárkánylovasok táborrészébe. Hellza végzetúrnő a lelkesedés leghalványabb jelét sem mutatta, amikor bemutattak neki. Savanyú arckifejezéssel lekászálódott hatalmas, éjfekete színű szörnyetege hátáról, megvakarta az undorító jószág rusnya pofáját az egyik lapátnyi méretű fül alatt. Egy pillanatra megtorpant, aggódó arccal kirángatott valamit a szörnyeteg fogai közül, ami téged feltűnő módon egy pokolfarkas hátsó combjára emlékeztetett, majd tetőtől-talpig megvetően végigmért és ezt mondta:

- Ez az egész terv ostobaság! Barrique nem tartozik közénk. A sárkányok érzik a félelmét. Ahogy a közelébe megy, Nyuszika egyszerűen le fogja tépni a fejét.

A következő néhány nap során komolyan azt hitted, hogy új küldetésed legnehezebb feladata Hellza megszelídítése lesz. A sárkánylovasok nem éppen arról híresek, hogy könnyen barátkoznak. A végzetúrnő valószínűleg csak azért állt szóba veled, mert kíváncsi volt arra, milyen kemény legény egy olyan ünnepelt háborús hős, mint amilyen te vagy.

Jó pár kék folttal és zúzódással később beleegyezett abba, hogy elvégezd a sárkánylovasok bátorságpróbáját.

Ami nem volt olyan nagyon jó ötlet…

< Előző fejezet Legenda Következő fejezet >

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License